FORMUEFYN ORIENTERER

Vi vil gerne benytte lejligheden til at kommentere lidt på status og hvad vi forventer os i den kommende tid, samt hvorledes vi taktisk og strategisk vil agere i den sammenhæng.

Vi er på mange måder tilfredse med afkastet år til dato, der nu ved halvåret allerede er i den høje ende af, hvad vi havde forventede for året som helhed. Afkastet afspejler, at usikkerheden i forbindelse med covid krisen er aftaget, og at genopretningen i den forbindelse forløber hensigtsmæssigt. 

Forbrugerne og virksomhederne er således kommet godt gennem krisen og er optimistiske vedrø-rende fremtiden. I den forbindelse skal det nævnes, at vi i vores tætte dialog med utallige virksomheder gennem krisen har oplevet en imponerende omstillingsevne og optimisme, ikke mindst blandt de skandinaviske virksomheder, som har bestyrket os i vores investeringsfokus på området. 

Tidligere var væksten stærkest i USA og Kina, men efter en langsom start er vaccineudrulningen i Europa nu kommet op i et højere tempo, hvilket vil bidraget til en tiltagende vækst i de kommende kvartaler i regionen. Det vil bl.a. komme de cykliske virksomheder, den finansielle branche og ikke mindst turistbranchen til gode. Optimismen afspejler sig i såvel IMF´s og OECD´s estimater for den globale vækst. De forventer således vækstrater globalt set på 6% og 5,8%

Den tiltagende vækst fik tidligere på året inflationsforventningerne og renten til at stige ganske mærkbart i USA, hvilket påvirkede aktiemarkederne negativt, men efterfølgende er renten faldet pænt tilbage igen mens inflationsforventningerne fortsat ligger oppe, i takt med synlige prisstigninger på en lang række råvarer og forbrugsvarer. 

Det vil isoleret set være negativt, hvis inflationen stiger for meget, men nationalbankerne har travlt med at kommunikere, at de forventer, at inflationen igen vil aftage, med en argumentation om, at det er ”kortvarige” flaskehalsproblemer, der skaber prispresset – antageligt for at undgå nervøsitet på finansmarkederne.

Imidlertid er der ingen, der synes at have forudset de mange flaskehalse, som vi har set i utallige dele af økonomierne i takt med genåbningerne af økonomierne udløst af bl.a. et overraskede stærkt investeringsboom. Billedet synes endnu ikke klart om, hvordan og hvornår de vil fortaget sig med faldende inflation til følge. 

Finansmarkederne har haft en god tid. Mange markeder er steget gennem året i takt med National-bankernes aggressive pengepolitik samt de store statslige stimuliprogrammer, der har været indført og mange nye penge i aktiemarkederne. Det har fået mange aktivtyper også meget spekulative af slagsen, til at stige til nye højder og fået antallet af nye introduktioner på aktiemarkedet (IPO´s) til at eksplodere. Man får samlet et indtryk af at der er stor pengerigelighed og risikovillighed i markedet. Kursstigningerne har fået Wall Street til at sætte kursrekorder og forekommer noget dyrt.

De europæiske aktier, herunder de skandinaviske aktier, er mere attraktivt prisfastsat, hvorfor vi fortsat ser gode muligheder i vores markedet på sigt og vi ser også, at inflowet til europæiske aktier er stigende.    

Vi har tidligere påpeget, at prisspændet mellem vækst- og valueaktier var kørt meget ud i foråret og at vi ikke mente, at det kunne retfærdiggøres på sigt. Det har ændret sig gennem det seneste kvartal, hvor valueaktier igen er kommet i fokus.  

Her gående ind i sommermånederne har vi taktisk øget vores likviditetsandel, hvilket har udvandet vores afkast. Det skyldes ikke bekymringer om makroøkonomien, da vi tror at vækstbilledet vil gøre sig gældende en rum tid endnu. Men en kombination af store pengerigelighed og risiko-villighed, tiltagende inflation, den nye deltavariant og et brændende varmt IPO marked, har fået os til at nedbringe eksponeringen noget henover sommeren.  

Strategisk er vi fortsat meget positive over vækstbilledet. Vi mener, at i takt med den generelle op- vaccinering og mange samtidige vækstdrivere i økonomierne, at aktiemarkedet og i særdeleshed de europæiske går en god tid i møde.

 

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Claus N. Sørensen og René Spurré 

Del indlæg

Relaterede indlæg