Historie og ejere

Historien går tilbage til 1990, hvor Claus N. Sørensen etablerede selvstændigt investeringsselskab på Fyn med formueforvaltning som speciale.

I 1997 blev det til et af landets første fondsmæglerselskab – nu FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S.

FormueFyn er 100% danskejet af René Spurré og Claus N. Sørensen.

Selvstændig fra 1990 med formueforvaltning som speciale

Claus N. Sørensen er en person, der arbejder med handel på fondsbørsen, og han var partner i R. Henriques jr. Dette firma blev senere købt af Provinsbanken. I 1990 startede Claus sit eget investeringsselskab på Fyn, som i dag er kendt som FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S. Claus N. Sørensen har i mange år siddet i bestyrelsen for både Den Danske Fondsmæglerforening og Garantifonden for indskydere og investorer.

Claus N. Sørensen - Fondsbørsvekselerer og ejer

Vi samarbejder med landets største banker

FormueFyn samarbejder bl.a. med nogle af landets største banker og er i løbende dialog med bankernes aktiedealere og -analytikere. Dette netværk betyder, at vi kan trække på betydelige analyseressourcer.

FormueFyn er reguleret af Finanstilsynet og underlagt ”Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter”. Vi er dermed forpligtet til at offentliggøre en række governance elementer. Vi er desuden medlem af Den Danske Fondsmæglerforening og Finansforeningen.

Bestyrelse

  • Advokat Øjvind Hulgaard (Formand)
  • Bendt Bendtsen (Næstformand)
  • Kim Steenfeldt Petersen

Klager

Eventuelle klager kan rettes til FormueFyns klageansvarlige Chief Compliance Officer Claus N. Sørensen. Henvendelse skal ske ved brev til FormueFyns adresse eller på info@formuefyn.dk.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber, Amaliegade 8 B, 2. sal, 1256 København K.

hel- & halvårsrapporter