Personlig formuepleje

Find dig selv her

Som kunde har du naturligvis individuelle ønsker, forudsætninger og indstilling til risici. Vi håber og tror, at der er en gruppe, som du vil føle dig hjemme i.

FormueFyn investerer for at skabe attraktive absolutte risikojusterede afkast. FormueFyn investerer primært i aktier og benytter obligationer og likviditet som risikostyringselementer.

Vores primære investeringsprofiler er Europæiske udbytte aktier og Skandiplus – se mere herunder.

B. Skandiplus: Kunder med aktiedepot fra dkk 1.000.000 ​

 • Der investeres aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier.
 • Der kan suppleres med andre udenlandske enkeltaktier/investeringsforeninger. 
 • Risikoprofil: Middel risiko.
 • Udvælgelsen er fundamental ”bottom up” orienteret og fokuseret på op til 25 aktier. 
 •  Benchmark: 40% OMX C20 CAP / OMX CPH, 40% EUROSTOXX**, 20% MSWI ****

C: Kunder med aktiedepot fra dkk 3.000.000

 • Der investeres aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier.
 • Der kan suppleres med andre udenlandske enkeltaktier/investeringsforeninger.
 • Risikoprofil: Middel risiko.
 • Fokuseret investeringsprofil på op til 30 aktier. 
 • Benchmark: 40% OMX C20 CAP / OMX CPH, 40% EUROSTOXX**, 20% MSWI ****

S: Kunder med depot fra dkk 1.000.000.

 • Der investeres aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier. 
 • Der kan suppleres med andre udenlandske enkeltaktier/investeringsforeninger.
 • Der kan periodevis investeres spekulativt.
 • Risikoprofil: Høj risiko.
 • Benchmark: 30% OMX C20 CAP / OMX CPH, 30% EUROSTOXX**, 40% MSWI ****

U. Europæiske udbytteaktier: Kunder med aktiedepot fra dkk 2.000.000

 • Fokuseret udvælgelse og løbende optimering af en portefølje af større veletablerede europæiske aktier karakteriseret ved at udbetale eller forventes at udbetalte “høje” udbytter.
 • Der fokuseres på historisk værdiskabelse og cash-flow generering samt lang operationel historie.
 • Risikoprofil: Middel risiko. 
 • Konservativ temaorienteret investeringstilgang.
 • Porteføljen er koncentreret om ca. 15-25 aktier.
 • Benchmark: 100 % MSCI Eurostoxx Total Return Indeks.

V. virksomhedsordning

 • Fokuseret udvælgelse og løbende optimering af en portefølje af akkumulerende investeringsforeninger.
 • Risikoprofil: Middel risiko. 
 • Konservativ temaorienteret investeringstilgang.
 • Der investeres primært via danske investeringsforeninger. 
 • Der fokuseres på forvaltere, investeringstemaer og geografier.

O. Tillægsmodul med obligationer til risikojustering

 • Midlerne investeres primært i obligationer, udstedt eller garanteret af stater, realkreditinstitutter, internationale organisationer og lignende. Der investeres ikke i virksomhedsobligationer.
 • Risikoprofil: Lav risiko.

 

**EUROSTOXX  = DJ index over 50 af Europas største virksomheder
**** MSWI = Morgan Stanley World Index.
Bemærk – Vi er ikke benchmark fokuseret og vores benchmark´s skal ses som vejledende!

B. Skandiplus: Kunder med aktiedepot fra dkk 1.000.000 ​

 • Der investeres aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier.
 • Der kan suppleres med andre udenlandske enkeltaktier/investeringsforeninger. 
 • Risikoprofil: Middel risiko.
 • Udvælgelsen er fundamental ”bottom up” orienteret og fokuseret på op til 25 aktier. 
 •  Benchmark: 40% OMX C20 CAP / OMX CPH, 40% EUROSTOXX**, 20% MSWI ****

C: Kunder med aktiedepot fra dkk 3.000.000

 • Der investeres aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier.
 • Der kan suppleres med andre udenlandske enkeltaktier/investeringsforeninger.
 • Risikoprofil: Middel risiko.
 • Fokuseret investeringsprofil på op til 30 aktier. 
 • Benchmark: 40% OMX C25 CAP / OMX CPH, 40% EUROSTOXX**, 20% MSWI ****
sees

V. virksomhedsordning

 • Fokuseret udvælgelse og løbende optimering af en portefølje af akkumulerende investeringsforeninger.
 • Risikoprofil: Middel risiko. 
 • Konservativ temaorienteret investeringstilgang.
 • Der investeres primært via danske investeringsforeninger. 
 • Der fokuseres på forvaltere, investeringstemaer og geografier.

O. Tillægsmodul med obligationer til risikojustering

 • Midlerne investeres primært i obligationer, udstedt eller garanteret af stater, realkreditinstitutter, internationale organisationer og lignende. Der investeres ikke i virksomhedsobligationer.
 • Risikoprofil: Lav risiko
 
**EUROSTOXX  = DJ index over 50 af Europas største virksomheder
**** MSWI = Morgan Stanley World Index.
Bemærk – Vi er ikke benchmark fokuseret og vores benchmark´s skal ses som vejledende.

 

Her ses en gammeldags indlånsbog, hvor man kan se at den har patina. Bogen er både dekorativ, men fortæller også en historie omkring en historisk interesse for finans.

S: KUNDER MED DEPOT FRA DKK 1.000.000.

 • Der investeres aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier. 
 • Der kan suppleres med andre udenlandske enkeltaktier/investeringsforeninger.
 • Der kan periodevis investeres spekulativt.
 • Risikoprofil: Høj risiko.
 • Benchmark: 30% OMX C20 CAP / OMX CPH, 30% EUROSTOXX**, 40% MSWI ****

U. EUROPÆISKE UDBYTTEAKTIER: KUNDER MED AKTIEDEPOT FRA DKK 2.000.000

 • Fokuseret udvælgelse og løbende optimering af en portefølje af større veletablerede europæiske aktier karakteriseret ved at udbetale eller forventes at udbetalte “høje” udbytter.
 • Der fokuseres på historisk værdiskabelse og cash-flow generering samt lang operationel historie.
 • Risikoprofil: Middel risiko. 
 • Konservativ temaorienteret investeringstilgang.
 • Porteføljen er koncentreret om ca. 15-25 aktier.
 • Benchmark: 100 % MSCI Eurostoxx Total Return Indeks.
Her er Ulla, medarbejder ved FormueFyn, glad og smilende. Ulla sidder på kontoret ved FormueFyn.