FormueFyn orienterer

Nu hvor året er rindet ud kan vi se tilbage på et af de mest begivenhedsrige år i nyere tid.

 

Det, der har præget billedet mest i 2020, har været den såkaldte covid-19 virus. Den udløste det største negative exogene chok i moderne økonomisk historie og udløste de største og hurtigste aktiekursfald set i nyere tid. Efterfølgende er aktiemarkederne successivt kommet igen, men med mange udsving undervejs.

 

Blandt forklaringerne på at aktiemarkederne er kommet igen har været en stigende forståelse af virus, sideløbende med succesfulde test- og nedlukningsstrategier.

 

Desuden har pandemien åbnet et helt nyt kapitel i kombineret finans- og pengepolitisk stimulering – internationalt og ikke mindst i Europa, der også har understøttet aktiemarkederne. Allerede få dage inde i ”krisen” lancerede ECB således en massiv runde pengepolitiske tiltag i form af obligationsopkøb m.m., der drev renterne ned i et historisk lavpunkt. Endvidere foretog Frankrig og Tyskland væsentlige koordinerede initiativer til at støtte økonomierne, virksomhedernes lånemuligheder og forbrugernes købekraft og tilsvarende skete i USA og bl.a. Kina. Derudover er der lagt op til dannelsen af en massiv økonomisk hjælpepakke til yderligere at understøtte såvel den amerikanske som den europæiske økonomi de kommende år

 

Vi har navigeret os gennem den kaotiske tid ved at bevare roen og forsøgt at være så velinformeret som muligt om virus og tidligere lign. scenarier. Vi har også været i tæt dialog med de virksomheder, vi følger og investerer i. Således har vi f.eks. deltaget i over 70 møder med virksomheder de sidste måneder. Konklusionen i denne sammenhæng har været, at hovedparten af virksomhederne har været gode til at navigere og tilpasse sig gennem krisen og ser nu rimeligt optimistisk på fremtiden.

 

Markedsmæssigt har vi ageret forholdsvis opportunistisk og forsøgt at få det bedste ud af de situationer, der opstod undervejs. Vi har holdt fast i vores investeringsstrategi om at FormueFyn skal gennem aktivt, fokuseret og kritisk formueforvaltning arbejde for at skabe det bedst mulige afkast til vores kunder under hensyntagen til en acceptabel risiko”. Udfordringerne til trods har vi i begge vores investeringsstrategier skabt et bedre afkast end markederne ultimo november.

 

Der har været megen debat om, hvorledes det videre forløb ud af covid-krisen vil udspille sig. Vores konklusion er, at det kommer til at ligne et ”W” for økonomierne. Med med andre ord forventer vi, at økonomierne igen kan komme under pres nu, hvor en anden infektions bølge er ved at tage form.

 

Imidlertid er der ikke grund til samme grad af bekymring denne gang. For det første har vi lært mere om virus. For det andet har ændrede adfærdsmønstre, socialisering og mobilitet vist sig at kunne regulere udbrud forholdsvis effektivt og kan indføres regionalt om nødvendigt. For det tredje er der er fundet nye effektive arbejdsformer og internationale samhandelsstrukturer, der kan holde produktiviteten oppe i disse tider og endeligt for det fjerde er der, helt enestående, allerede udviklet vacciner mod Virus der er på vej. Vacciner der successivt kan inddæmme- og eliminere virus. Generelt kan det også konstateres, at stemningsbilledet hos forbrugerne og virksomhederne er ganske positive antageligt af samme årsag.

 

De Europæiske virksomheders styrker indenfor bæredygtighed og regionens store eksponering mod turisme gør, at man må forvente en stærk Europæisk genopretning, når pandemien kommer under kontrol, hvilket vi forventer i anden halvdel af 2021.

 

Internationalt er der også en række elementer, der understøtter et positivt 2021. Således er der ny ledelse på vej i USA, efter at den nuværende præsident tabte valget efter kun havde siddet i én periode. Et særsyn når økonomien er stærk. Den kommende præsident Joe Biden har fremlagt en ekspansiv økonomisk plan med store infrastruktur projekter m.m., der vil kunne understøtte den amerikanske vækst, kombineret med den amerikanske nationalbanks fortsatte lempelige pengepolitik.

 

I Kina og Asien generelt er man foreløbigt kommet stærkt igennem krisen, da man tidligt fik inddæmmet problemet, og den økonomiske vækst har været stabil i den mellemliggende tid, men forventes også at tiltage i 2021 og tilsvarende i emerging markets generelt, drevet af bl.a. stigende råvarepriser.

 

Overordnet set ser vi en stærkt stigende international økonomisk vækst i 2021, drevet af stigende forbrug og investeringer. Denne gang antageligt i en højere grad end i forbindelse med de seneste kriser, da det negative chok denne gang ikke skyldtes ubalancer blandt forbrugerne, virksomhederne eller landene. Det svarer godt overens med OECD og IMF´s prognoser for den globale vækst i 2021 på henholdsvis 4,2% og 5,2%.

 

Den stigende vækst vil trække virksomhedernes indtjening med, hvilket understøtter vores antagelse om, at den overordnede positive trend, som vi har set i aktiemarke-derne, vil forblive intakt ind i 2021. Naturligvis vil der komme bump undervejs i takt med regionale nedlukninger, men aktiemarkederne er typisk 6-9 måneder foran realøkonomien, hvilket understreger, at det kan være farligt at være ude af markedet i den kommende tid.

 

Opsvinget må forventes at accelerere den igangværende omstilling med øget digitalise-ring, investering i robotteknologi og hjemtagning af udenlandsk produktion m.m.. Tendenser vi vil inddrage i vores investeringer.

 

Vi vil generelt fortsætte vores investeringsstrategi og agere konservativt, men stadig udnytte nogle af de udsving, der må forventes undervejs. Vi vil fortsat investere i gode likvide aktier og undgå illikvide aktiver.

 

God jul og godt nytår.

 

 

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Claus N. Sørensen & Renè Spurrè

Del indlæg

Relaterede indlæg