FormueFyn orienterer

En positiv sommerstatus.

Vi nærmer os nu snart sommerferien efter en usædvanlig udfordrende periode som følge af Pandemien. Vi har været vidne til en af de største og mest komprimerede nedture på aktiemarkedet i årtier, som følge af den frygt og usikkerhed, der opstod i den forbindelse. Den store effekt på bl.a. aktiemarkederne, som udbredelsen af COVID 19 har haft, skyldes i vid udstrækning, at den vestlige verden var fuldstændigt uforberedt på et sådant virusudbrud. Virusudbruddet har udløst megen frygt og mange drastiske foranstaltninger, som har forplantet sig negativt i økonomierne. I takt med en større forståelse for risikoen ved virussen og hvorledes den kan forebygges og behandles aftager denne. 

Med den viden vi har i dag ville man sandsynligvis have grebet situationen anderledes an. Det er i det lys man skal se en evt. frygt for en anden bølge. 

Konsekvenserne af udbruddet har været, at væksten i økonomierne globalt set har været negativ i nogle måneder, og at mange virksomheder har været hårdt ramt af situationen. I dag kan situationen måske bedst beskrives som en økonomisk ”lyn-recession” – rekord dyb og rekord kort, som situationen omkring 9/11 eller en natur katestrofe, hvor aktiemarkederne kom godt igen. 

Vi har gennem hele forløbet baseret os på fakta og fastholdelse af vores langsigtede/ gennemprøvede strategi og forsøgt at se gennem den panik/uvished, der har gjort sig gældende. Til støtte for dette har vi har haft adgang til bl.a. specialister på virusområdet, og vi får løbede rapporter på virusudviklingen og tolkninger heraf, hvilket hjælper os med at navigere. 

Vi deltager generelt i mange møder med ledelsen i de virksomheder, som vi investerer i. Frekvensen har været ekstra høj i den seneste tid, til støtte for vores investeringsbeslutninger. Vi har lært endnu mere om virksomhederne og om deres forretningsmodeler og omstillingsparathed. Vi kan konstatere, at flere har været gode til at navigere i perioden og bl.a. benytter lejligheden til at mindske omkostninger til gavn for indtjeningen og dermed aktiekursen fremadrettet. 

Vi mener, at aktiemarkedet vil kunne fortsætte med at stige i takt med at økonomierne vender tilbage til den langvarige væksttrend – i særdeleshed i Europa, der er foran i bekæmpelsen af virussen. Der vil være en bund under markedet -understøttet af meget likviditet, forestående store regerings investeringsprogrammer, generel ”under-investering” hos mange institutionelle investorer og fortsat tiltro til, at vi vil overvinde virussen. Der er mange tegn på, at økonomierne er ved at være kommet godt gennem første fase af normalisering ovenpå det ”chok”, som virusudbruddet skabte. Det er lykkedes os at navigere rimeligt gennem perioden, og vi har foreløbigt i år gjort det bedre end vores benchmark´s – bl.a. ved at være lidt mere defensive og ret aktive. 

God sommer! 
Med venlig hilsen 

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S 
Claus N. Sørensen & Renè Spurrè 

Del indlæg

Relaterede indlæg

Et år med Investeringsforeningen

Kære Investor                                                                                                          Morud, den 6. juni 2024 Vi er glade for at kunne dele, at vores investeringsforening nu har været

Læs mere