Nytænkning er nødvendig for ratepensioner

Vi møder mange personer, der skal til at tage hul på deres ratepension eller lige er begyndt på dette – og som er i tvivl om, hvad de skal gøre.
Det gode råd har altid lydt: Når du er på vej på pension, skal du tilpasse din investeringsprofil til at være mere defensiv. Blandt andet ved at øge andelen af obligationerne i din beholdning. Sådan har standardrådet lydt gennem årtier.

Planlæg din opsparing på en ny måde

I dag er historien dog en anden. Nu er der gode argumenter for at planlægge din opsparing anderledes end tidligere. Det skyldes både, at vi generelt bliver ældre, og at vi er aktive på arbejdsmarkedet i længere tid. Samtidig har mulighederne for at få afkast på dine pensionsmidler ændret sig markant de seneste år.

Og selvom de første årsager jo er glædelige, så er den sidste i højere grad noget, der sætter de løbende udbetalingsmuligheder under pres. Det skal man handle på.

Obligationer giver for lidt

Hvis du baserer din investeringsstrategi med hovedvægt på obligationer, kommer du populært sagt til at spise din ratepension op. Eksempelvis giver en 10-årig dansk statsobligation 0,5 % i rente. Det er ikke en attraktiv rente, og den står i vores optik ikke mål med risikoen. Mange undervurderer nemlig, hvor meget obligationerne kan svinge i kurs i takt med stigende renter og inflationsforventninger.

Lev af afkastet, ikke hovedstolen

Derfor har vi gennem en årrække prioriteret andelen af aktier på bekostning af obligationer. Det har vores kunder nydt godt af og af den grund, fortsætter vi i FormueFyn med den strategi. Hvis du ser på resultaterne, kan du i mange tilfælde nøjes med at spise af afkastet og beholde hovedstolen i din pension.
Lidt som grisen Særimner i Valhalla, hvor det flæsk, kokken skærer af, vokser ud igen.

Men hvad med risikoen?

For at imødekomme udfordringerne og for at kunne kontrollere risikoen på aktiesiden har vi brugt en strategi, hvor vi køber aktier i store og veletablerede europæiske virksomheder. Det er virksomheder med stærke balancer, relativt stabile indtjeninger, et fornuftigt cash-flow, en lang operationel historie og en tradition for at udbetale gode udbytter.
Ved at fokusere på stabile selskaber i porteføljen, minimerer vi aktiekursrisikoen.

For at uddybe værdien af den strategi kan det nævnes, at den gennemsnitlige virksomhed på Euro Stoxx 600* udbetaler 3,25 % i årligt udbytte på nuværende tidspunkt. Samtidig forrentes egenkapitalen med pænt over 10 % Prisen på disse aktier er fastsat ud fra gennemsnittet af udbyttet over tid sat i forhold til indtjeningen.
Det årlige udbytte kan holdes op i mod renteafkastet og viser et betydeligt merafkast.

Mål os på vores resultater

Vi har forfulgt den nævnte strategi siden begyndelsen af 2011, og den har givet afkast på mere end 100 %.
Det er mere end dobbelt så højt som vores benchmark, nemlig udviklingen af den samlede portefølje i Euro Stoxx 600.
Hvis du vil vide, hvordan du kan tilrettelægge udbetalingen af din ratepension, så den ikke bliver spist op på ti år, så tag kontakt til Claus N. Sørensen på: 21 49 00 13 / cns@formuefyn.dk eller René Spurré på: 40 27 31 94 / rsp@formuefyn.dk.

* Euro Stoxx 600 er et paneuropæisk index, som følger resultaterne fra 600 store, mellemstore og mindre virksomheder på tværs af 17 lande.

Del indlæg

Relaterede indlæg

Et år med Investeringsforeningen

Kære Investor                                                                                                          Morud, den 6. juni 2024 Vi er glade for at kunne dele, at vores investeringsforening nu har været

Læs mere