Kundebrev April 2017

FormueFyn orienterer:

Kære kunder – vi kan med glæde konstatere, at vi er kommet godt i gang med året og skabt gode afkast i skrivende stund. Dette baseret på gode investeringer og et stadigt bedre økonomisk klima, som vi mener vil dominere billedet de kommende år.

Vi mener således at valget af Trump, som USA´s 45. præsident nok har afstedkommet en vis eufori – specielt i USA, men at det snarere er stærke virksomhedsmæssige – og økonomiske data, der har drevet markedet opad gennem den seneste tid, og at det kan fortsætte. Et emne vi vil vende tilbage til efter en skelen til de forstående Europæiske valg og vores vurdering af den afledte risiko for-bundet hermed, men vi er mindre bekymrede over det politiske landskab nu end for 3-6 mdr. siden.

Efter det overraskende britiske valg om at forlade EU, har der været en begrundet frygt for at flere lande skulle forlade samarbejdet ikke mindst aktualiseret af, at flere lande skulle afholde nationale valg, og at det kunne føre til valgsejre eller væsentlig styrkelse blandt EU-modstander grupperinger. Imidlertid er der grund til at tro, at frygten for en opløsning af EU ikke står lige for p.g.a. en række forhold, der har udspillet sig senest.

Englænderne har efter valget måtte erfare, at det rent praktiske ved at forlade sammenarbejdet er totalt uoverskueligt. Senest har man talt om at benytte en mere end 500 år gammel regel, der muliggør, at man kan gøre EU regler til engleske regler, fordi man ikke kan nå at implementere nye regler før man skal være ude af EU, for så efterfølgende, at omgøre dem via parlamentet. Unægtelig besværligt, hvilket bør afskrække nogle EU-kritikere fra at stille for kategoriske krav op om straks exit fra EU i forbindelse med ”valgsejre”. Herudover synes der i Europa i øvrigt at være en stigende tilslutning til EU-venlige grupperinger.

I Holland faldt valget således ud til fordel for EU midtsøgende partier, selvom EU-modstanderen Geert Wilders i en periode stod stærkt. I Frankrig er den EU-skeptiske Jean-Marie Le Penn svækket i de seneste meningsmålinger og alt tyder på, at Jean-Marie Le Penn vil have det svært i en anden runde og ikke vil være i stand til at vinde valget samlet.

I Tyskland viste det første af tre regionale valg forud for forbundsdagsvalget den 24. september en sejer til Angela Merkels CDU, med pæn stemmemæssig fremgang, på ”bekostning” af SPD´s kanslerkandidat Martin Schulz partigrupper. Dermed synes Tyskerne at stemme for en fortsættelse af den EU-venlige politik, som Angela Merkel har stået for.

Slutteligt er der valget i Italien næste år, hvor Beppe Grillo´s EU-skeptiske 5 Star bevægelse står stærkt, men hvis deres politik om ikke at ville indgå i nogle valgalliancer består, burde de ikke kunne få nogen væsentlig indflydelse, stemmer til trods. Det er også vigtigt at påpege, at den italienske befolkning traditionelt er EU-tilhængere, hvilket har vist sig ved flere lejligheder ved det endelige valg.

Samlet set vurderer vi altså, at valgene nok kan give noget uro og byde på interessante muligheder, men vi tror ikke EU-projektet står for fald. Der er en rimelig sandsynlighed for, at der er indregnet en vis discount i forbindelse med de kommende valg, således, at hvis valgene falder fornuftigt ud, vil de europæiske markeder stige efterfølgende alene af den grund.

Vi er af den opfattelse, at det nuværende opsving kan sammenlignes med det, vi var vidne til i 1990érne, der varede et årti. Dengang som nu oplevede vi et langvarigt opsving, også i aktiemarkedet, baseret på stabil synkron international vækst kombineret med lav inflation.

I aktiemarkederne har vi set dette udspille sig tydeligst siden midten af 2016, hvorfra markederne generelt er steget sammen i takt med de økonomiske data.

USA´s opsving har været længstvarende, hvilket også afspejler sig i prisfastsættelsen af de amerikanske aktier, der nu ligger i den dyre ende historisk.

Europæiske aktier kan derimod ikke siges at være dyre – og i særdeleshed ikke i forhold til amerikanske aktier, hvor de relativt set er på det billigste niveau i 40 år, til trods for at væksten i Europa er større, og at den fremadrettede optimisme hos såvel forbrugerne som virksomhederne ligger på det højeste niveau i flere år! Udviklingen understøttes af, at der igen er kommet gang i kreditudvikling, og desuden vil Europas virksomheder også nyde gavn af den aftagende Euro, ikke mindst i forholdet til den amerikanske dollar, til gavn for eksporten og forøget M &A aktivitet rettet mod Europa. Elementer der alle vil understøtte de europæiske aktiemarkeder.

Samlet mener vi, at aktier fortsat tilbyder bedre afkastmuligheder end obligationer risikojusteret, indenfor en 12 måneders plus horisont, bl.a. set i lyset af den amerikanske nationalbanks seneste renteforøgelse og ECB´s ændrede retorik vedr. deres obligationstilbagekøb.

Det er i den forbindelse værd at erindre, at obligationsrenterne kommer fra det laveste niveau siden 1700 tallet i England og 1800 tallet i USA.

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre alle, der måtte have spørgsmål eller måtte ønske et møde om at kontakte os, når det måtte være belejligt.

 

Mange hilsener

Claus N. Sørensen og René Spurré
FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Claus N. Sørensen
65 91 95 91

René Spurré
40 27 31 94

Del indlæg

Relaterede indlæg

Et år med Investeringsforeningen

Kære Investor                                                                                                          Morud, den 6. juni 2024 Vi er glade for at kunne dele, at vores investeringsforening nu har været

Læs mere