FormueFyn orienterer

Endnu et år er gået. Det blev politisk et mere roligt år internationalt set end de foregående. De Europæiske valg i Frankrig og Tyskland faldt fornuftigt ud. Den nyere kinesiske leder Xi Jinping blev genvalgt som generalsekretær for Kinas kommunistparti og befæstede sin position væsentlig med valget. Endeligt fik den nye amerikanske præsident efter et meget langt tilløb en skattereform på plads og undgik politiske skandaler, som mange havde frygtet. Alt sammen positive elementer for aktiemarkederne.

Når man ser ind i 2018 er det et år, hvor der skal afholdes italiensk valg. Et valg der godt kan skabe noget støj i Europa, men hvor der ellers ikke lige umiddelbart er udsyn til nogle politiske elementer, der kan skabe usikkerhed. Det åbner op for at fokus kan være rettet mod den økonomiske udvikling i større grad end de tidligere år, hvilket er positivt.

Vi har gennem nogen tid gjort os til talsmænd for, at vi bevægede os i retning af en situation, hvor den internationale vækst voksede synkront, hvilket nu efterhånden et stykke tid har været situationen, og det er den optimale situation for vores aktieinvesteringer. Det så længe, at væksten ikke bliver for høj og skaber ubalancer i f.eks. arbejdsmarkedet, råvarepriserne m.m., men det synes ikke at være situationen.

Således opjusterede OECD for nyligt deres internationale vækstskøn op fra 3,5 % til 3,6 %, men det er fortsat under niveauet fra før krisen og niveauet fra tidligere opsving og dermed ikke alarmerende.

En ting der er værd at hæfte sig ved i forbindelse ved opsvinget er, at investeringerne, der længe har haltet, er begyndt at stige ganske pænt og at forbruget også generelt styrkes til gavn for væksten. Dette er meget betydende, da det generelt har positive selvforstærkende effekter.

Der, hvor det relativt set går bedst, er i Europa – vores fokusområde, hvor væksten fortsætter med at vinde momentum. I Europa stiger de økonomiske tillidsindikatorer således fortsat og ligger nu på det højeste niveau siden 2001. Europa må siges at have lagt såvel Finanskrisen som Eurokrisen bag sig.

Prisfastsættelsen af Europæiske aktier er fortsat attraktiv i forhold til flere andre områder ikke mindst i f.h.t. USA og indtjeningsudsigterne for virksomhederne er ganske fornuftige og stigende, hvilket er godt for vores aktieinvesteringer. Selskaberne har desuden historisk lav gæld, meget likviditet og har efter mange års krise skåret deres organisationer meget til og kan tåle markedsmæssige udfordringer i perioder.

Endeligt er ECB´s rentepolitik fortsat lempelig og må antages at ville være det langt ind i 2018.

Men det skal også fremhæves, at det er naturligt, at der kommer perioder med korrektioner, som vi har været vidne til i den seneste tid. Det ikke mindst efter de sidste mange års gode aktiekursstigninger – som vi har nydt godt af. Det er ”usundt”, hvis det ikke forekommer. Historien viser dog, at aktiemarkedet bevæger sig opad 90 pct. af tiden og så er der 10 pct. med tilbagegang, hvoraf korrektioner i markederne ofte er på mellem minus 3-7 %. I den forbindelse tror vi at vores mere end 60 års samlede erfaring kan være en støtte.

Samlet set har vi tillid til, at vi også ind i 2018 kan stå os ved at være eksponeret mod aktier. De risiko-elementer, der kan være, vil sandsynligvis komme uden fra Europa, men der synes ikke umiddelbart at være noget alarmerende på vej, og markederne er blevet robuste overfor enkeltevents. Det være sig Koreanske missiler, tragiske terrorangreb og lign..

Vi mener fortsat, at aktiemarkedet er det mest attraktive investeringsobjekt blandt de gængse investerings-objekter. I den forbindelse vil vi gerne pointere værdien af, at vi primært investerer i meget likvide aktiver – altså ultralikvide aktier i store børsnoterede selskaber, hvorved vi nemt kan realisere investeringerne, hvis vi måtte ønske det. Dette skal ses i lyset af, at det er blevet meget populært at investere i ejendomme, kapitalfonde og infrastruktur projekter m.m.. Aktiver der er kendetegnet ved at være illikvide og svært omsættelige, hvilket vi af erfaring og princip går udenom.

Obligationer giver fortsat intet afkast, og der er stigende risiko for en boble i obligationsmarkedet. Der har ikke været så lave renteniveauer i århundreder.

Vi slutter året med afkast på omkring plus på 12 % på vores SkandiPlus strategi og 16 % i vores Europæiske udbyttetema. Det skal ses i forhold til et afkast på godt 9 %  på vores benchmark og 10 % på Eurostoxx 600.

Vores forventninger er, at aktiemarkederne også i 2018 vil byde på udsving. Men alternativerne, blandt de traditionelle investeringsaktiver, herunder obligationer, forekommer os ikke attraktive og mere risikable end længe set. Vi forventer et afkast på 8-13 % for vores aktiemandater i 2018. Sammensat af 3 % i udbytte, 4-7 % vækst i virksomhedernes indtjening via økonomierne og 1-3 % som følge af stigende prisfastsættelse af aktierne.

I denne tid står vi overfor implementeringen af nye regler inden for finansbranchen herunder bl.a. de såkaldte Mifid 2 regler. Et regelsæt der fra politisk side har været arbejdet på siden 2007 og som der fortsat arbejdes på. Dette er et meget omfattende område, med intet mindre end p.t. ca. 1,7 mio. paragraffer. Vi vil i den kommende tid orientere mere herom og konsekvenserne heraf.

Afslutningsvis vil vi gerne opfordre alle, der måtte have spørgsmål eller måtte ønske et møde om at kontakte os, når det måtte være belejligt.

Mange hilsener

Claus N. Sørensen og René Spurré

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Claus N. Sørensen: 65 91 95 91

René Spurré: 40 27 31 94

Del indlæg

Relaterede indlæg

Et år med Investeringsforeningen

Kære Investor                                                                                                          Morud, den 6. juni 2024 Vi er glade for at kunne dele, at vores investeringsforening nu har været

Læs mere