Formuefyn orienterer

Når man ser tilbage på aktiemarkedet i 2018 er det bemærkelsesværdigt, hvor afgørende de sidste måneders aktiekursudvikling kom til at præge årets resultat og dermed ens opfattelse af situationen. Siden oktober er flere markeder således faldet mere end 10 %. En tendens der også har smittet af på vores performance.

Det forhold, at man senest har oplevet en meget dårlig udvikling indebærer ofte, at man har en tendens til mentalt at forlænge denne udvikling ind i fremtiden – ukritisk og mindre objektiv end de givne omstændigheder tilsiger. Dette kan påvirke ens evne til at positionere sig rationelt og hensigtsmæssigt i aktiemarkedet fremadrettet og er et forhold, som vi er meget opmærksomme på i vores arbejde!

Da vi gik ind i året, forventede vi et afkast på 8-13 % til vores kunder i 2018. Vi antog, at dette ville komme fra 3 % i udbetalt udbytte og 10 % aktiekursstigninger, som følge af 5-10 % vækst i virksomhedernes indtjening. Realiteten blev, at de globale virksomheder gav ca. 3 % i udbytte, og at deres indtjening er steget ca. 10 %. Isoleret set ganske tilfredsstillende og som forventet.

På trods af dette er flere aktiemarkeder faldet med mere end 15 % fra toppen, som følge af politisk usikkerhed og frygt for amerikansk recession, samt lavere kinesisk vækst og alle markeder endte med negative afkast.

De mange markante udsving gennem året gjorde det svært at navigere og vi er selv skuffede over dette års resultater. Udsvingene medførte, at vi i år performede lidt ringere end vores sammenlignelige indeks – i modsætning til de sidste par år, men f.eks. set over en tre årig periode, har vi fortsat skabt positive resultater og outperformet markedet.

Fremadrettet forventer vi, at der vil falde ro om flere af de politiske elementer, der har dannet baggrund for den megen uro. Det være sig i relation til ”handelskrigen” og ”Brexit” og senest den amerikanske administrations nedlukning på grund af budget forhandlinger, der trækker ud. I den forbindelse er det værd at hæfte sig ved, at der er ingen vindere, såfremt der ikke findes løsninger på mange af disse områder, hvilket tilsiger, at der vil blive fundet løsninger eller kompromiser.

Aktiemarkederne formår gennemgående at lægge politiske hændelser bag sig som f.eks. den italienske krise, der nu er løst med et forlig, ”Ukraine krisen”, Uroen om Nord – og Sydkorea m.m..

I relation til recessionsfrygt er der intet, der tyder på at recession er nært forestående, når vi gennemgår en række af de klassiske recessionsindikatorer. Væksten er stærk globalt set, der er god jobvækst og beskæftigelse. Der er stigende lønninger og investeringer, og der er gode indtjeningsforventninger til virksomhederne. Således forventes de globale virksomheders indtjening at stige med ca. 8,4 % i 2019, til gavn for aktionærerne.

Vi forventer, at vi har de fleste rentestigninger bag os i USA, og at ECB´s rentepolitik fortsat vil lempelig langt ind i 2020, hvilket burde understøtte aktiemarkedet i den kommende tid.

De seneste kursfald har medført, at såvel de amerikanske- som de europæiske aktiemarkeder nu er prisfastsat som de var tilbage i 2013, eller med andre ord halvvejs inde i opsvinget. Nu handler de Europæiske aktier ca. 15 % billigere i forhold til det gennemsnitlige niveau over de sidste 20 år. Dermed er der med de seneste kursfald priset et negativt og frygtsomt scenarie ind i aktiekurserne. Et scenarie vi ikke ser foran os. Der vil komme tider, hvor det er passende at være bekymret for aktier, men det er ikke nu!

Det er aldrig hensigtsmæssigt at forlade aktiemarkedet helt i urolige tider. Ofte får man de største kursstigninger i forbindelse med vendinger, og dette kan afgørende påvirke ens langsigtede afkast negativt ved ikke at være i aktiemarkedet. Historien viser at aktiemarkedet stiger i 90 % af tiden, fordi virksomhederne generelt fortsætter med at tjener penge hver dag – også gennem kriser.

Den megen uro til trods, vurderer vi fortsat, at aktiemarkedet er det mest attraktive investeringsobjekt blandt de gængse investeringsobjekter. Den lavere prisfastsættelse, fortsat god indtjeningsevne samt en overgjort politisk – og makroøkonomisk frygt gør, at vi forventer et positivt afkast igen for 2019.

Obligationer giver fortsat intet afkast, og der er stigende risiko for en boble i obligationsmarkedet – specielt blandt de såkaldte virksomhedsobligationer, hvilket vi vil advare imod.

Vores strategi ind i 2019 er forbundet med nogen forsigtighed og med fortsat udgangspunkt i vores ”valueorienterede” investeringstilgang. En strategi vi historisk har skabt gode resultater med. Vi mener, at denne investeringstilgang vil få fornyet opmærksomhed i de kommende år, efter at have været sat lidt i baggrunden af mere momentum – og vækstorienteret investeringsstrategier. Strategier der senest har været under massivt pres. Vi forsøger at imødekomme uro og selskabsmæssige udfordringer m.m. ved at sprede vores investeringer blandt forskellige brancher og i selskaber med forskellige karakteristika.

Vi vil fortsat strategisk benytte likviditet som taktisk bolværk, når der er situationer, der tilsiger det.

Vi har gennem nogen tid analyseret markedet for produkter og strategier, der genererer indtjening i faldende markeder og ser muligheder for på et tidspunkt at inddrage dette i vores strategi.

Afslutningsmæssigt vil vi gerne pointere værdien af, at vi primært investerer i meget likvide aktier i store børsnoterede selskaber, hvorved vi nemt kan realisere investeringerne, hvis vi måtte ønske det. Dette skal ses i lyset af, at det er blevet meget populært at investere i ejendomme, kapitalfonde og infrastrukturprojekter m.m.. Aktiver der er kendetegnet ved at være illikvide og svært omsættelige, ikke mindst i urolige tider.

Endeligt vil vi gerne opfordre alle, der måtte have spørgsmål vedrørende deres risikoprofil eller andet om at kontakte os, når det måtte være belejligt, så vi kan drøfte det telefonisk eller aftale et møde.

 

Mange hilsener og godt nytår

 

Claus N. Sørensen og René Spurré

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

 

Claus N. Sørensen

65 91 95 91

 

René Spurré

40 27 31 94

Del indlæg

Relaterede indlæg

Et år med Investeringsforeningen

Kære Investor                                                                                                          Morud, den 6. juni 2024 Vi er glade for at kunne dele, at vores investeringsforening nu har været

Læs mere