FormueFyn orienterer september 2022

Morud, 19. september 2022

 

Vi vil i det følgende forsøge at perspektivere, hvorfor vi fortsat ønsker at være investeret i aktier i den kommende tid.

Vi befinder os i en tid, hvor man nemt kan lade sig påvirke af de mange blandede overskrifter om div. kriser og recession, der præger mediebilledet. Tilsvarende virker stigende el- og gaspriser og udsigterne til en ”kold” vinter jo også meget nærværende og skræmmende. På en baggrund kan man godt blive forbeholden over for de fremtidige udsigter, herunder for aktiemarkederne. Aktiemarkeder der i særdeleshed har været bevægelige senest i takt med stigende inflation og renter.

En kombination af ændret købsadfærd i forbindelse med Covid pandemien, stigende energipriser, som følge af Ukrainekrigen og nationalbankernes massive indgreb har fået inflationen, eller med andre ord priserne på varer – til at stige markant.

Indledningsvist nedtonede nationalbankerne betydning af dette, ud fra en antagelse om, at det ville være forbigående. Denne opfattelse er vendt, hvilket har fået en række nationalbanker til at begynde at hæve renterne betydeligt og signalere, at mere er på vej.
Det har været blandt de væsentligste årsager til, at aktiemarkederne er faldet senest.

Vi deler bekymringerne, men vi er af den overbevisning, at meget allerede er priset ind i aktiekurserne. Desuden er der mange af de elementer, der har drevet inflationen i vejret – stigende kornpriser, råvarer og fragtpriser i gang med at falde ganske markant. Men det tager ofte nogen tid før det slår igennem med faldende inflation til følge, men det kommer!

Samtidigt mener vi også, at den samlede økonomiske situation ikke er så slem, som overskrifterne synes at afspejle.

Baggrunden for dette skal findes i, at vi forud for Covid-pandemien oplevede et af de længste opsving i økonomierne i historien. Det sikrede, at mange private og virksomheder havde en stærk økonomi ind i ”pandemi-krisen”. Den gunstige situation blev bibeholdt da nationalbankerne og regeringerne i forbindelse med Covid-krisen pumpede umådelig meget likviditet ud i samfundet og sænkede renterne som aldrig set før.

Således kom de private og virksomhederne godt igennem perioden med udfor-
dringerne og eksempelvis viser en statistik fra Danmarks Nationalbank, at de ikke finansielle virksomheder har rekordstore indestående i bankerne p.t. og bankerne fortæller om, at de ikke ser krisetegn nogle steder. For de private synes situation også at være gunstig med pæne opsparinger og høj beskæftigelse og mange meldinger om mangel på arbejdskraft i mange sektorer.

Ovenstående gør, at vi ikke tror, at der kommer en længere varende nedtur, men dermed ikke sagt, at der ikke kan komme en teknisk recession- eller med andre ord en periode med to på hinanden følgende kvartaler med negativ vækst. Men ikke mere end det! Det mener vi allerede er priset ind i markedet, og det er værd at bemærke, at aktiemarkedet typisk er 6 måneder foran realøkonomien.

Som tidligere nævnt er der meget man kan bekymre sig om, men samtidigt er det også lidt svært at finde mere at bekymre sig om, og der vil komme et tidspunkt, hvor det alene vil få en positiv effekt for aktiemarkedet. Det skal ses i lyset af, at der generelt er rekord meget likviditet sat til side i kontanter blandt de professionelle investorer, som hurtigt kan komme ind i aktiemarkedet med stigende kurser til følge så snart stemningen vender marginalt.

Samtidigt er det også vigtigt i netop stunder som disse at være varsom med at træde helt ud af markedet. Markedet er faldet, og det er ikke sandsynligt, at man netop kan købe ind igen, når markedet vender og komme med igen. Det kan have afgørende betydning for ens afkast.

Således viser en analyse af det amerikanske aktiemarked, at set over 50 år ville ens afkast uden de 10 bedste dage med stigninger i markedet halvere ens samlede afkast, mens al afkast uden de bedste 75 dage ville være væk. Det centrale er, at over tid giver aktier et attraktivt afkast på mere end 7 % på tværs af perioder med usikkerhed som nu.

Vi har generelt ageret rimeligt konservativt i den seneste tid i forbindelse med vores investeringer og blandt andet købt en del aktier i defensive brancher og i selskaber, der har fordel af stigende renter. Desuden har vi også i forbindelse med en række frasalg holdt en del kontanter af taktiske årsager. Vi ser flere gode selskaber, der som følge af den forgangne periode ser attraktive ud på sigt og vil udnytte det, når timingen er der.

 

 

Med venlig hilsen

FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S
Claus N. Sørensen & René Spurré

Del indlæg

Relaterede indlæg

Et år med Investeringsforeningen

Kære Investor                                                                                                          Morud, den 6. juni 2024 Vi er glade for at kunne dele, at vores investeringsforening nu har været

Læs mere