FormueFyn Invest

Afkast

Målsætningen med vores afkast/resultater for FormueFyn Skandi+ er at resultaterne følger temaet FormueFyn SKANDIPLUS, som kendt fra fondsmæglerselskabet.

Afdelingen investerer hovedsageligt i skandinaviske selskaber, men der kan suppleres med enkelte udenlandske aktier og andre investeringsforeninger.

Vi følger altid vores investeringer tæt, eksempelvis igennem møder med ledelsen, conference calls med mere.

Aktieudvælgelsen er baseret på fundamental analyse og bevist indtjeningsevne

Faktaoversigt

Benchmark: MSCI Nordics

Forvaltninghonorar: 1,2 %
Administrationsomk. (forventet): 0,2%

Omkostningerne afholdes inde i investeringsforeningen, som ikke er momspligtig. Hvilket betyder at omkostningsprocenten er inkl. moms for dig, som medinvestor.

Eftersom afdelingen lige er stiftet, så har vi endnu ikke noget afkasthistorik for FormueFyn Skandi+, men hvis du vil se hvordan vores investeringsstrategi har klaret sig, så se her.

Forening indre værdi:               DKK 91,68

Din kurs ved salg:                 DKK 91,50

Din kurs ved køb:                      DKK 91,86

 

 

Benchmark: MSCI Nordics

Forvaltninghonorar: 1,2 %
Administrationsomk. (forventet): 0,2%

Omkostningerne afholdes inde i investeringsforeningen, som ikke er momspligtig. Hvilket betyder at omkostningsprocenten er inkl. moms for dig, som medinvestor.

Eftersom afdelingen lige er stiftet, så har vi endnu ikke noget afkasthistorik for FormueFyn Skandi+, men hvis du vil se hvordan vores investeringsstrategi har klaret sig, så se her.

Forening indre værdi:                 DKK 

Din kurs ved salg:                   DKK 

Din kurs ved køb:                        DKK Historiske resultater er ikke en garanti for fremtidige afkast