Udbytteaktier er interessante.

Vi har gennem en årrække anbefalet investering i "gode" Europæiske virksomheder, der løbende udbetaler høje dividender. Vores portefølje er typisk meget koncentreret fordelt mellem 15-25 virksomheder, udvalgt efter en value-baseret investeringstilgang. Vi investerer i store veletablerede virksomheder med stærke balancer, relativ stabil indtjening samt et fornuftigt cash-flow samt en lang operationel historie og tradition for at udbetale udbytter. Vi er af den opfattelse, at en fokuseret investeringsstrategi rettet mod "udbytteaktier" giver et godt risikojusteret afkast. I et lavrente milijø som nu, anbefaler vi dette som et alternativ til obligationer.

Investeringstilgangen er aktiv og altså ikke indeksorienteret. Vi er aktive investorer !
Vi har et benchmark, men er absolut afkast fokuseret, hvorfor afvigelser kan forekomme.

 

Faktaoversigt – Europæiske udbytteaktier

Max. aktieandel: 100%
Gearing: Ingen.
Kundegruppe: U
Benchmark MSCI Daily TR Net Europe

Vilkår

Rapportering: Månedlig
Min. investering: 5 mio. kr.
Bindingsperiode: Ingen.
Kurtage: 0,4%
Management fee: 0,50 % p.a. + moms.
Pengeinstitut: Eget valg

Månedsafkast i procent efter alle omkostninger, ekskl. skat

  jan  feb  mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året
2011         -0,01 -0,22 -0,70 -5,90 -5,15 9,5 0,48 -0,45 -2,86
2012 6,23 2,86 -1,96 -6,16 -6,00 5,69 2,20 2,67 1,74 0,32 1,07 4,25 14,10
2013 4,41 3,34 1,13 5,41 0,40 -2,90 3,85 1,25 4,03 6,73 0,34 0,86 33,42
2014 -3,13 3,59 1,27 1,94 1,96 0,17 -0,81 -0,23 -1,14 -3,06 1,12 0,39 1,47
2015 3,68 7,58 2,61 0,32 1,42 -1,79 2,71 -6,15 -4,36 4,63 4,43 -3,46  11,20
2016 -5,71 -0,38 2,89 1,69 1,52 -4,45 3,09 4,52 -0,22 -0,27 1,06 4,08 7,52
2017 0,93 2,57 3,89 2,10 2,82 -1,5 0,07 -0,23 4,63 0,95 -1,70 0,07 15,34
2018 -0,19 -3,50 -3,45 2,34 1,89 -1,66 1,61 -1,74 -0,08 -6,35 -1,05 -6,85 -17,04
2019 5,06 4,32 0,47 4,04 -5,23 3,64 -0,07 -4,38 4,08 -0,03 1,31 1,77 15,95
2020 -0,1 -11,16 -12,48 8,29 5,18 2,94 0,61 2,57 1,55 -4,57 15,26 0,34 3,92

Beskrivelse

Aktiv pleje af værdipapirer, med stabile afkast under moderat risiko. Stor åbenhed og gennemsigtighed er et kendetegn for forvaltningen.

Performance

Langsigtet afkast

Afkast maj 2011 til og med december 2020: + 101,90 %
Benchmark: + 85,06 %