Vores kunder betaler som udgangspunkt standardkurtage i det pengeinstitut, hvor man har sin konto og depot.

Herudover betaler kunden et årligt fee på 0,50 % – 1 % p.a. + moms
af formuens værdi. Denne sats er afhængig af formuens størrelse og sammensætning.