Personlig formuepleje

Få individuel formue- og porteføljeforvaltning

FormueFyn er Danmarks ældste fondsmæglerskab

Vi har mange års erfaring med formueforvaltning

Vores kunder er enkeltpersoner, selskaber, foreninger og fonde

Vi har et enkelt og gennemskueligt koncept

Få individuel formue- og porteføljeforvaltning

FormueFyn er Danmarks ældste fondsmæglerskab     |     Vi har mange års erfaring med formueforvaltning     |     Vores kunder er enkeltpersoner, selskaber, foreninger og fonde     |     Vi har et enkelt og gennemskueligt koncept

Personlig porteføljeaftale

Hos FormueFyn tilbyder vi at pleje din formue med udgangspunkt i en personlig porteføljeaftale, udarbejdet mellem dig som kunde og FormueFyn.

Vi er uvildige og passer dine penge via diskretionær porteføljepleje. En diskretionær aftale betyder, at vi på dine vegne hele tiden vurderer og agerer i forhold til vores strategi og markedsudviklingen for dermed at optimere formueforvaltningen til din fordel.

FormueFyn forvalter frie midler, pensionsmidler og formuer for private, selskabers likviditet og fonde m.m.

Din investering sker via aftalte konti og depoter i dit pengeinstitut, hvortil du giver FormueFyn en spørge-/handelsfuldmagt. Dine penge bliver på den måde i dit pengeinstitut, og du modtager løbende direkte information om alle bevægelser på dine konti og depoter fra eget pengeinstitut. Det er nemt og gennemskueligt.

Vi investerer i aktier

Forvaltning foregår via investering i primært aktier, hvilket vi i mange årtier har beskæftiget os indgående med.

Konceptet er at vi indkøber og styrer en portefølje af aktier m.m., der ligger i dit depot. Vi arbejder konstant på at optimere din portefølje og dit afkast – uden arbejde for dig!

Vi investerer langsigtet og lægger vægt på det formuebevarende i vores strategi.

Vores koncept er enkelt og gennemskueligt

Investeringsfilosofi

Vi investerer for at tjene penge og ikke for at slå eller matche et bestemt indeks. Vi er aktive investorer!

Vores filosofi er at:

”FormueFyn skal gennem aktivt, fokuseret og kritisk formueforvaltning arbejde for at skabe det bedst mulige afkast til vores kunder under hensyntagen til en acceptabel risiko”.

Der investeres i større, veldrevne virksomheder med en attraktiv forretningsmodel og et interessant marked. Vi følger løbende vores investeringer tæt og arbejder hele tiden på at optimere vores porteføljer af aktier.

Vi investerer primært i europæiske aktier – herunder skandinaviske og danske aktier i særdeleshed.

Vi har historisk slået vores benchmark. Se vores resultater – Europæiske udbytte aktier eller vores SkandiPlus

Vi følger vores investeringer tæt

For at holde os ajour med investeringspotentialet i markedet besøger vi hvert år et stort antal virksomheder, og vi er jævnligt i kontakt med virksomhederne i vores porteføljer og mange potentielle kandidater. Desuden har vi hyppig dialog med en række udvalgte brancheanalytikere og makroøkonomer. Vores investeringer tager afsæt i vores vurderinger af kvaliteten i det enkelte selskabs ledelse,  deres forretningsmodel og fundamental virksomhedsanalyse.Vi investerer i virksomheder og mennesker.

Vi investerer primært i store likvide selskaber for at kunne navigere nemt og hurtigt, hvis en given situation gør det påkrævet. Der investeres typisk koncentreret i 15-25 selskaber.

Vi følger markedet nøje og kan reagere hurtigt på ændringer.