Historie og ejere

Historien går tilbage til 1997, hvor Claus N. Sørensen stiftede CNS Fondsmæglerselskab med formuepleje som speciale. I 2012 valgte Claus og René Spurré at koncentrere sig om formuepleje i selskabet FormueFyn. Et selskab de tilsammen ejer 100%

FormueFyn er et af Danmarks ældste fondsmæglerselskaber. Selskabet ledes i dag af René Spurré og Claus N. Sørensen, som ejer virksomheden.

Formue-Fyn_-5

Selvstændig fra 1990

Claus N. Sørensen var partner i R. Henriques jr. Dette selskab blev solgt til Provinsbanken, hvorefter Claus i 1990 etablerede et selvstændigt fondsbørsvekselererfirma på Fyn baseret på samme traditioner som R. Henriques jr. blev drevet under. FormueFyn bliver drevet efter samme principper. Det er med andre ord langsigtede og konservative investeringsstrategier, der ligger til grund for alle FormueFyns aktiviteter. Claus N. Sørensen er mangeårigt bestyrelsesmedlem i Den Danske Fondsmæglerforening og Garantifonden for indskydere og investorer.

Formue-Fyn_-10

Formuepleje, opstart af virksomheder og bestyrelsesarbejde

René Spurré er H.A. og Cand. Merc. Gennem mere inden 20 år har han beskæftiget sig med formuepleje for private, virksomheder, fonde og institutionelle investorer. René har desuden erfaring med opstart af virksomheder og bestyrelsesarbejde. René Spurré er tidligere partner i Sirius Kapitalforvaltning A/S, der blev solgt til Saxobank.

Samarbejde med landets største banker

FormueFyn samarbejder bl.a. med landets fem største banker og er i løbende dialog med bankernes aktiedealere og -analytikere. Dette netværk betyder, at vi kan trækker på betydelige analyseressourcer. Men vi nøjes ikke med analyser. Vi deltager årligt i en lang række møder med nordiske virksomheder for at holde os ajour. Vi har jævnligt kontakt til nøglevirksomheder inden for vores investeringsportefølje og følger udviklingen i disse virksomheder nøje. Vores uvildige rolle kombineret med det stærke netværk i bankerne samt vores solide kendskab til virksomheder, der ligger inden for vores investeringsstrategi, giver os et robust udgangspunkt for at finde interessante investeringsmuligheder for dig som kunde.  Vi starter hver morgen med at læse de medier, som dagbladet Børsen læser. Det daglige forspring giver vi gerne videre til dig. FormueFyn er reguleret af Finanstilsynet og underlagt ”Lov om Finansiel Virksomhed”. Vi er desuden medlem af Den Danske Fondsmælgerforening.

Formue-Fyn_-14

Direktion og medarbejdere

Direktion:

Claus N. Sørensen, Fondsbørsvekselerer og ejer, e-mail: cns@formuefyn.dk, Langesøvej 153, 5462 Morud René Spurré, Direktør og ejer, e-mail: rsp@formuefyn.dk, Skodsborgvej 188, Søllerød, 2850 Nærum

Medarbejdere: Ulla Pangsgaard, Administration

Bestyrelse:

Advokat Øjvind Hulgaard (Formand)  Bendt Bendtsen (Næstformand) og Kim Steenfeldt Petersen

Klageansvarlig

Eventuelle klager kan rettes til FormueFyns klageansvarlige Chief Compliance Officer René Spurré. Du kan bede din rådgiver om at blive henvist til den klageansvarlige, eller du kan få oplysninger om den klageansvarlige på formuefyn.dk. Henvendelse skal ske ved brev til FormueFyns adresse eller på info@formuefyn.dk. Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber, Amaliegade 8 B, 2. sal, 1256 København K.

Årsrapporter:

Årsrapport 2019   Halvårsrapport 2019
Årsrapport 2018   Halvårsrapport 2018   Årsrapport 2017
Halvårsrapport 2017    Årsrapport 2016   Halvårsrapport 2016
Årsrapport 2015  Halvårsrapport 2015   Årsrapport 2014
Halvårsrapport 2014   Årsrapport 2013  Halvårsrapport 2013  
Årsrapport 2012
Halvårsrapport 2012   Årsrapport 2011

"FormueFyn orienterer"
En positiv sommerstatus. Vi nærmer os nu snart sommerferien efter en usædvanlig udfordrende periode som følge af Pandemien. Vi har været vidne ti
"Ejer du aktier nok ?"
Ejer du aktier nok?   Gennem min karriere har jeg arbejdet en del med investeringsrådgivere, som har haft ansvar for at hjælpe deres kund