Find dig selv her

Som kunde har du naturligvis individuelle ønsker, forudsætninger og indstilling til risici. Erfaringsmæssigt samler vores kunder sig dog i en række grupperinger. Vi håber og tror, at der er en gruppe, som du vil føle dig hjemme i.

O. Kunder med depot fra DKK 1.000.000 –

 • Midlerne investeres primært i obligationer, udstedt eller garanteret af stater, realkreditinstitutter, internationale organisationer og lignende.
 • Risikoprofil: forsigtig og kun lidt risikovillig
 • Der investeres ikke i afledte finansielle instrumenter
 • Der investeres ikke i virksomhedsobligationer
 • Formålet med porteføljestyringen er at opnå et afkast, som ligger over – eller mindst på niveau med et sammenligneligt markedsafkast

B. Kunder med aktiedepot fra DKK 1.000.000 – DKK 5.000.000

 • Kunden blander sig principielt aldrig, ønsker et højere afkast end gruppe O, dog med en rimelig spredning.
 • Udenlandske aktier kan anvendes i større omfang end gruppe O.
 • Risikoprofil: en vis forsigtighed, dog med større risikovillighed end O.
 • Benchmark:
  40% OMX C20 / OMX KAX
  40% EUROSTOXX**
  20% MSWI ****

C. Kunder med aktiedepot fra DKK 3.000.000 –

 • Kunden følger aktivt med, men blander sig sjældent.
 • Ønsker et vist afkast, dog samtidig en vis spredning af risikoen.
 • Udenlandske aktier kan anvendes efter skøn.
 • Risikoprofil: ønske om et ”pænt” langsigtet afkast – med tilhørende risikoforståelse og tålmodighed.
 • Benchmark:
  40% OMX C20 / OMX KAX
  40% EUROSTOXX**
  20% MSWI ****

S. Kunder med aktiedepot fra DKK 1.000.000 –

 • Kunden er aktiv i sin opfølgning og benchmarking af vor performance.
 • Risikoprofil: aggressiv i ønsket om afkast, – ”fleksibel” i sin definition af risikovillighed.
 • Benchmark:
  30% OMX C20 / OMX KAX
  30% EUROSTOXX**
  40% MSWI ****

U. Kunder med aktiedepot fra DKK 5.000.000 – (Udbyttetema)

 • Kunden blander sig efter aftale aldrig, ønsker et stabilt og fornuftigt afkast med en rimelig spredning via europæiske udbyttebetalende selskaber.
 • Udenlandske aktier kan anvendes.
 • Risikoprofil: mellem.
 • Benchmark:
  100 % MSCI Eurostoxx Total Return Indeks

______________________________________________________________
** EUROSTOXX = DJ index over 50 af Europas største virksomheder
**** MSWI = Morgan Stanley World Index