Koncept test - FormueFyn
Formuepleje er et håndværk

Få individuel formue- og porteføljepleje

Formue Fyn foretager individuel formue- og porteføljepleje for enkeltpersoner, selskaber, foreninger og fonde.

Hos FormueFyn tilbyder vi at pleje din formue med udgangspunkt i en personlig porteføljeaftale, udarbejdet mellem dig som kunde og FormueFyn.

Vi er uvildige og passer dine penge via diskretionær porteføljepleje, som det hedder. En diskretionær aftale betyder, at vi på dine vegne hele tiden vurderer og agerer i forhold til vores strategi og markedsudviklingen for dermed at optimere formueplejen til din fordel.

FormueFyn forvalter frie midler, pensionsmidler og formuer for selskaber og fonde m.m.

Forvaltning foregår via investering i obligationer og aktier. Aktiver vi gennem mange årtier har beskæftiget os indgående med.

Din investering sker via aftalte konti og depoter i dit pengeinstitut, hvortil du giver FormueFyn en spørge-/handelsfuldmagt. Dine penge bliver på den måde i dit pengeinstitut, og du modtager løbende direkte information om alle bevægelserne på konti og depoter fra eget pengeinstitut.

Vi investerer for at tjene penge og ikke for at slå eller matche et bestemt indeks. Vi er aktive investorer!
Vores filosofi er at: ”FormueFyn skal gennem aktivt, fokuseret og kritisk formueforvaltning arbejde for at skabe det bedst mulige afkast til vores kunder under hensyntagen til en acceptabel risiko”.

Vi investerer i europæiske aktier – herunder skandinaviske og danske aktier i særdeleshed.

For at holde os ajour med investeringspotentialet i markedet besøger vi hvert år et stort antal virksomheder, og vi er jævnligt i kontakt med virksomhederne i vores porteføljer. Desuden har vi hyppig dialog med en række udvalgte brancheanalytikere.

Der investeres typisk koncentreret i 15-25 selskaber.

Vores investeringer tager afsæt i vores vurderinger af kvaliteten i det enkelte selskabs ledelse, i deres forretningsmodel og i fundamentale virksomhedsanalyser.
Vi investerer primært i store likvide aktieselskaber for at kunne navigere nemt og hurtigt, hvis en given situation gør det påkrævet.

Vi følger markedet nøje og kan reagere hurtigt på ændringer.