FormueFyn Invest

Om os

IA Invest FormueFyn Skandi+ er en afdeling i Investeringsforeningen IA Invest. 

FormueFyn Skandi+ har investeringsrådgiveren FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S, som er Danmarks ældste fondsmæglerselskab.

FormueFyn Fondsmæglerselskab er 100 % ejet af René Spurré og Claus N. Sørensen og er derfor uafhængige forvaltere. 

At benytte en uafhængig forvalter kan være vigtigt ift. tillid samt gennemsigtighed.

Investeringsstrategien for FormueFyn Skandi+ følger den value-orienteret investeringsstrategi, som er benyttet i de sidste 20 år i FormueFyn Fondsmæglerselskab, se resultaterne her.

IA Invest FormueFyn Skandi+

Investeringsrådgiver:                   FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S

Administrationsselskab:             Invest Administration A/S

Market Maker:                             Jyske Bank A/S

 

Afdelingen er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen A/S og kan handles gennem dit pengeinstitut.